Liczba odwiedzin strony: 25372 Osób na stronie: 5
 

 Biuro Detektywistyczne  -  Patrol
 

 
 
Biuro Detektywistyczne - Patrol
 
Sidorska 59
Profesja:   firma detektywistyczna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2002 Nr 144 poz. 1207 - Ratyfikacja Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
USTAWA z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Art. 1.  Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego dnia 11 grudnia 1997 r. Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.